Aansprakelijkheid

Cakemaken.nl en zijn eigenaren, auteurs, medewerkers of partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies of onkosten die voortvloeien uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de informatie op de website. Het gebruik van de informatie op cakemaken.nl is op eigen risico en cakemaken.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website.

Externe links

De website cakemaken.nl kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden beheerd. Cakemaken.nl heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico en cakemaken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke externe websites.

Auteursrecht

Alle inhoud op cakemaken.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en ontwerpen, is eigendom van cakemaken.nl of zijn licentiegevers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetgeving. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken van de inhoud van cakemaken.nl zonder schriftelijke toestemming van cakemaken.nl is strikt verboden.

Wijzigingen in de disclaimer

Cakemaken.nl behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door het gebruik van de website cakemaken.nl, stemt u in met de huidige versie van deze disclaimer.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactpagina op onze website.